Voľný čas a zaujímavé výlety

Okrem hotelového bazéna môžu hostia v letných mesiacoch využívať aj nové termálne kúpalisko Dudinka (10 minút chôdze od hotela). Pozostáva z plaveckého bazéna, bazéna s tobogánom, dvoch detských bazénikov a sedacieho bazéna s minerálnou vodou.

Pre záujemcov o cykloturistiku hotel zapožičiava bicykle.

K príjemne prežitej dovolenke prispievajú aj zaujímavé a pekné prechádzky, večery so živou hudbou a výlety. Blízke i vzdialenejšie okolie Dudiniec poskytuje širokú paletu zaujímavých výletov, či už individuálnych, alebo skupinových.

Skupinové zájazdy organizujeme v spolupráci s Turisticko – informačnou kanceláriou Dudince, ktorá organizuje aj kultúrne a spoločenské akcie V Dudinciach.

Hotel Pramen Záhrada 4

Zaujímavé výlety


Krupina – 30 km

Krupina patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Najstaršia písomná zmienka o území na ktorom vznikla Krupina je v listine Bela II. z roku 1135. Krupina predstavovala v 16. – 17. storočí významnú pevnosť, ktorá zabezpečovala obranu stredoslovenských banských miest. Obrane slúžila strážna veža – Vartovka. V Krupine pôsobilo mnoho významných osobností – Andrej Braxatoris Sládkovič, Elena Maróthy – Šoltésová a Jozef Cíger-Hronský

Krupina

Banská Bystrica – 80 km

Srdce stredného Slovenska. História mesta sa začala písať v 13. storočí. Z pôvodne slovenskej osady Bystrice – zásluhou niekoľkých rodín saských kolonistov, ktorí na území dnešného mesta vytvorili hospodársku a remeselnícku základňu banskej výroby, stúpol význam osady natoľko, že ju kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu Barbakan, námestie s kostolmi a meštianskymi domami. V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči.

Bánska Bystrica

Zvolen – 55 km

Mestské práva boli tomuto mestu priznané už v roku 1243. Dominantou mesta je Zvolenský zámok. Dnes je tu umiestnená expozícia Slovenskej národnej galérie. Srdce mesta tvorí námestie SNP, ktoré patrí medzi najväčšie na Slovensku. S históriou mesta sa spája aj Pustý hrad. Je to najstaršia hradná pamiatka na Slovensku z polovice 12. storočia. Slúžil na vojenskú ochranu územia. Prírodnou zaujímavosťou je Arborétum Borová Hora a Badínsky prales. Vo Zvolene sa nachádza aj Technická univerzita, ktorá ako jediná vysoká škola na Slovensku je zameraná na lesníctvo, drevárstvo a ekológiu.

Zvolenský zámok

Banská Štiavnica – 50 km

Banská Štiavnica patrí k historicky najzaujímavejším mestám na Slovensku. V roku 1993 bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Mesto a okolité jazerá sú vsadené do malebnej hornatej prírody Štiavnických vrchov s najvyšším vrchom Sitnom /1009 m. n. m./. V roku 1762 tu bola zriadená prvá vysoká škola technického charakteru na svete – Banícka akadémia. Nachádza sa tu mnoho historických pamiatok ako Kalvária, Námestie sv. Trojice a súsošie sv. Trojice, Nový a Starý zámok, Klopačka, historická Radnica a múzeá.

Banská štiavnica

Svätý Anton – 45 km

Na juhu od Banskej Štiavnice sa nachádza barokovo-klasicistický kaštieľ vo Sv. Antone, ktorý je spomínaný už v 15. storočí. Traduje sa, že budova v sebe skrývala prvky kalendárnej symboliky – kaštieľ mal 4 vchody, 7 arkád, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien. Súčasťou areálu kaštieľa je aj nádherný historický park.

Sv. Anton

Sebechleby – Stará Hora – 20 km

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará Hora leží v katastri územia obce Sebechleby. Podľa tradícií pivnice vznikali v l6. storočí ako úkryty pred Turkami. S pestovaním hrozna sa začalo už v l7. storočí. Nachádza sa tu aj Kaplnka sv. Urbana, postavená v roku 1732. Stará Hora je jedinečným priestorom pre kultúrne aktivity obce. Patria medzi ne sviatok svätého Urbana /patrón vinohradníkov/ a sviatok sv. Anny.

Brhlovce – 20 km

Obec je známa svojimi skalnými obydliami. Sopečný tuf umožnil obyvateľom obce vysekať si do mäkkej skaly svoje nielen hospodárske ale aj obytné priestory.

Hrušov – 30 km

Obec leží v trojuholníku miest Šahy, Krupina a Veľký Krtíš. Každoročne sa tu usporiadava folklórny festival pod názvom Hontianska paráda. Je to prehliadka folklórnych vystúpení slovenských i zahraničných interpretov, starodávnych roľníckych prác na hrušovských lazoch a remeselníkov zo Slovenska.

… a iné: Nitra, Topoľčianky, Arborétum Tesárske Mlyňany, železnička Čierny Balog, Nízke a Vysoké Tatry…


Zahraničné zájazdy- Viedeň,Ostrihom, Vyšehrad, Szentendre, Budapešť.